THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  • Đơn vị thụ hưởng: Công Ty TNHH Max Marketing
  • Ngân hàng: TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB
  • Phòng giao dịch Xuân Thủy, chi nhánh Tây, Hà Nội
  • Số tài khoản: 1100180445

Khi chuyển khoản xong quý khách vui lòng liên hệ hotline 091 776 5500 để xác nhận thông tin!