CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN HÀNG 

 1. Về quy cách giao hàng cho nhân viên:
 • Kiểm tra kĩ đơn hàng khi đóng gói.
 • Làm giấy tờ bàn giao đầy đủ thông tin.
 • Xác nhận lại với nhân viên bán hàng trước khi giao hàng.
 • Khi giao hàng cho khách phải kiểm đếm cùng khách, khi đúng số lượng phải cho khách kí tên vào giấy bàn giao (ký ghi rõ cả họ và tên).
 • Giấy tờ giao hàng phải mang về lưu tại cửa hàng.
 • Thông báo cho nhân viên bán hàng khi giao hàng xong.

 

 1. Về chi phí giao hàng trong nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
 • Đối với đơn hàng dưới VND 500,000 (Năm trăm nghìn đồng), khách hàng sẽ phải chịu phí giao hàng (phí giao hàng sẽ biến động theo khoảng cách từ nơi giao hàng đến nơi nhận hàng).
 • Đối với đơn hàng từ VND 500,000 (Năm trăm nghìn đồng), khách hàng sẽ không phải chịu phí giao hàng.
 • Các trường hợp đặc biệt khác liên quan đến chi phí giao hàng cần phải có sự đồng ý của ban giám đốc.

 

 1. Về chi phí giao hàng liên tỉnh
 • Đối với đơn hàng dưới VND 5,000,000 (Năm triệu đồng), khách hàng sẽ phải chịu phí giao hàng (phí giao hàng sẽ theo thời giá của công ty vận chuyển)
 • Đối với đơn hàng trên VND 5,000,000 (Năm triệu đồng), khách hàng sẽ không phải chịu phí giao hàng
 • Các trường hợp đặc biệt khác liên quan đến chi phí giao hàng cần phải có sự đồng ý của ban giám đốc

 

 1. Về thời gian giao hàng
 • Thời gian giao hàng trong nội thành Hà Nội là từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30
 • Thời gian giao hàng trong nội thành Hồ Chí Minh là từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30
 • Thời gian giao hàng liên tỉnh nhân viên bán hàng phải thỏa thuận và thông báo đến khách hàng và với bộ phận giao hàng về kế hoạch vận chuyển trước 1 ngày (trừ trường hợp đặc biệt), đảm bảo thời gian giao hàng là chính xác

 

 1. Lưu ý: Phí giao hàng sẽ chính xác hơn khi nhân viên bán hàng xác nhận lại với khách hàng bằng văn bản hoặc email. Các khoản phí này sẽ phải được thể hiện trên hợp đồng mua hàng cùng với giá trị tiền hàng.